За мен

Лекар ординатор в Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Притежава допълнителна квалификация по доплерова сонография.

Лекар ординатор в Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Притежава допълнителна квалификация по доплерова сонография.

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Мизия 16
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb