За мен

Ръководител клиника по "Лъчелечение" при УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

Доц. Д-р Елица Енчева, дм се дипломира в Медицински университет София 2003г.
През 2004г. работи в Отделение по лъчелечение, СБАЛО, София и от декември 2004 до 2013 г. работи и специализира в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", София. Придобита специалност по лъчелечение 2009г.

През 2011 г. придобива ОНС "доктор" с дисертация на тема "Лъчеви реакции при лъчелечение на карциноми на шийката на матката и ендометриума-цитогенетични и молекулярно-генетични методи за предсказване на индивидуалната лъчечувствителност" и научен ръководител Проф. Т. Хаджиева.

От м. февруари 2013г. ръководи новосъздаденото Отделение по лъчелечение към МБАЛ "Света Марина" - Варна, което по-късно се трансформира в Клиника по лъчелечение.
През декември 2014г. придобива научното звание Доцент към Медицински университет - Варна - Катедра по образна диагностика и лъчелечение. От 2014г. е магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт". Провела е две дългосрочни специализации в Германия и Дания и краткосрочни специализации и курсове в Белгия, Великобритания, Италия, Ирландия, Израел, Германия, Сърбия и др.
Доц. Енчева е местен организатор на първия в България курс за продължително обучение по лъчелечение към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).

Член на Гилдия на българските лъчетерапевти, на БАР, на ESTRO.

Има множество публикации в България и чужбина с над 60 цитирания в чуждестранни списания.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952978837
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
„Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно лечение на българите с рак
„Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно лечение на българите с рак

Доц. Д-р Енчева отговаря на въпросите на вестник ТрудКакво представлява лъчелечението и кога се п...

Публикации

„Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно лечение на българите с рак
„Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно ле...
Публикация