За мен

Началник на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Доц. Панайотов завършва Медицина през 1984г. в МУ - София. Има придобита специалност по хирургия. Кариерата му започва през 1985г. като лекар в гр. Стара Загора, след което последователно работи като ординатор - хирург към 2-ра хирургическа клиника на института „Пирогов”, асистент по кардиохирургия към клиника по сърдечна хирургия в клинична болница „Лозенец”, ординатор кардиохирург в клиника по кардиохирургия към Национална кардиологична болница, София. В периода 1999 г. – 2000 г. 4 месеца специализира кардиохирургия в Texas heart institute, Houston,Texas,USA. От 2000 г. до 2002 г. е кардиохирург в програма за специализация към медицински факултет на Истанбулския университет, Истанбул, Турция, а в периода 2002 г. – 2005 г. е кардиохирург в Chest diseases hospital, Kuwait. От юни 2005 е Началникна Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Член е на Българското научно дружество по кардиохирургия (в управителния съвет), Българска асоциация по гръдна и сърдечно - съдова хирургия, Асоциация сърце-бял дроб, Society of Thoracic Surgeons (USA), Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society (USA) и European Association for Thoracic and Cardio-vascular Surgery.

Извършва около 300 сърдечни операции годишно. По-голямата част от интервенциите са аорто-коронарен байпас, като 15% са извършени на биещо сърце. Останалите случаи са: клапна хирургия, хирургия на възходящата аорта и дъга на аортата, междупредсърдни дефекти, сърдечни тумори, подпомагащи сърцето системи – IABP.

Обучава студенти по медицина и специализанти по кардиохирургия, кардиология, гръдна и съдова хирургия по време на модулите им по кардиохирургия.

Участва във всички научни прояви на клиниката, болницата, Българска асоциация по сърдечна съдова и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия.

Сфери на интереси в кардиохирургията: клапно - съхраняващи и реконструктивни операции на митрална и аортна клапа, минимално - инвазивна хирургия, ОРСАВ (аорто-коронарни байпас операции на биещо сърце), артериална еваскуларизация и др.

Владее английски език.

Опит

Работи
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952978692
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиохирургия

Специалности

Кардиохирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb