За мен

Висше медицинско образование завършва през 2006год.в МУ-Плевен

През 2000 год. Завършва висше образование-магистър по специалност „стопански и финансов контрол”.Придобива професионална квалификация икономист-бизнес-анализ от 09.05.2000г. в СА „Д.А.Ценов”-гр.Свищов От 21.07.2006 г. е мениджър със специалност „здравен менинджмънт”,придобита в СА”Д.А..Ценов”-гр.Свищов.Висше медицинско образование завършва през 2006год.в МУ-Плевен. От 14.09.2009г. е асистент в катедра „Рентгено.огия и Радиология”

Преподавателска дейност:

  • Учебни дисциплини „Рентгенология”, „Образна диагностика” на БЕО студенти по медицина от МУ Плевен,студенти „Рьо лаборант” от мед. колеж Плевен и др.

Членство в научни и обществени организации:

  • Български Лекарски Съюз
  • Българска Асоциация по Радиология
  • European Society of Radiologists /ESR/

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359888652120
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител