За мен

специалист - съдова хирургия

През 1991г. завършва медицина във ВМИ - Плевен, а през 1997г. придобива специалност Хирургия във ВМИ-София.

От 1992 до 2000г. работи като ординатор-хирург в ОТОБ гр. Горна Оряховица.
От 2000 до 2008г.работи като специалист хирург в МЦ Здраве - Павликени
От 2009 до 2012г. - клиничен ординатор в Клиника по Съдова хирургия и ангиология на СБАЛССЗ Св. Екатерина - гр. София.
Участие в конгреси, квалификационни курсове и симпозиуми:

 • Конгрес по Съдова хирургия
 • Удостоверение за следдипломна квалификация по долна ендоскопия
 • Удостоверение за следдипломна квалификация по абдоминална ехография
 • Специализация за лечение на хемороидална болест с Ruber Band Ligatio - Онклиник - Букурещ 2009г.
 • Postgraduate education by the Biolitec biomedical tehnology GmbH Yena Germany - Using the Diod laser in the Endovenous Laser Treatment - 2011 Budapest
 • Призната правоспособнсот по Ултразвукова съдова диагностика - 2012г.
 • Sertificate of Athendance Balkan Endovascular Course - 2012
 • European Vascular Course Maastricht the Netherlands
 • European Venuose Master Clase - Varicose veins diagnostics and treatment - Sertificate of Athendance
 • European Vascular Course- Sertificate of Athendance
 • Свидетелство за професионална квалификация по ендоваскуларна съдова хирургия - МУ гр. София

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Дни за консултация

Четвъртък

09:00 - 12:00

Платен прием