За мен

Проф. Калевски има подчертан интерес към съвременната спинална хирургия.

  • Той е зам. председател на Националното научно дружество по неврохирургия,  член на Spine experts group и др.
  • Автор и съавтор на над 100 научни публикации и доклади в български и международни реферирани научни списания и сборници от национален и световен мащаб: сп. „Българска неврохирургия", сп. „Scripta Scientifica Medica", сп. „Journal of IMAB – Annual Proceedings", сп. „Ото Рино Ларингология", сп. „Военна медицина", сп. „Trakia Journal of Sciences", сп. "Bulgarian medicine", сп. "Folia medica", сп. „Nepal Journal of Neuroscience", сп. „The Spine Journal", сп. „Acta Neurochirurgica", сп. "Asian Journal of Neurosurgery", сп. "Sanamed", сп. "Global Spine Journal" и др. Съавтор е на монография по неврохирургия – „Essential Practice of Neurosurgery" - издаден от Световната федерация по неврохирургия през 2009 година в Япония. Автор е на монографията „Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност". Има над 40 цитирания в реферирани български, американски, европейски и китайски научни списания, монографии и книги.
  • Специалист по неврохирургия от 1987г.
  • Завършил е медицина в МУ- Варна през 1982 г. с отличен успех.

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител