За мен

Д-р Христова работи като рентгенолог в ДКЦ-4 от 1990 г.

Завършва медицина в София. Специалност по образна диагностика прибодива през 1978 г. 

В продължение на 16 г. е работила в Общинската болница в Сопот. От 1990 г. е на работа в ДКЦ-4 в Пловдив.