За мен

Главен асистент в Катедра по вътрешни болести към МУ-Варна

Д-р Росен Рачев е завършил Медицински университет в гр. Варна. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Клинична хематология. Владее ехографския метод за изследване на туморни формации в коремната област, за което е провел специализация.

Главен асистент в катедра по вътрешни болести към МУ-Варна, с над 30 публикации в наши и чужди научни списания.