За мен

Завършил МУ-Плевен

Специалист обща медицина, курсове по клинична хомеопатия 

Публикации

Събития

Дискусии