За мен

Преподавател и практикуващ специалист в областта на съдебната медицина. Вещо лице от списъка на Окръжен съд - Плевен. Съдебномедицински прегледи, аутопсии, консултации, експертизи. "Второ мнение", състезателна експертиза.

...

Опит

асистент
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964884188

Съдебномедицински прегледи, аутопсии, консултации, експертизи. "Второ мнение", състезателна експертиза.

Платен прием