За мен

Преподавател и практикуващ специалист в областта на съдебната медицина. Вещо лице от списъка на Окръжен съд - Плевен. Съдебномедицински прегледи, аутопсии, консултации, експертизи. "Второ мнение", състезателна експертиза.

...