Опит

главна медицинска сестра
1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1