Опит

5030, Дебелец (Велико Търново), България, ул. Петър Мазнев 10
Работи с осигурител