Публикации

Заболяванията на простатата засягат и по-млади мъже
Заболяванията на простатата засягат и по-млади мъже
Публикация
2016
Грешки при използването на инсулин...
проф. Йорданка Узунова дмн създаде публикация
2016
2016
Консултацията може да бъде проведена и без това изследване, което се прави чрез личния лекар или назначено от нас по време на самата консултация.
Заболяванията на простатата засяга...