Публикации

Симптоматика и протичане на някои възпалителни заболявания на мъжката полова система
Симптоматика и протичане на някои възпалителни забол...
Публикация
д-р Мохамед Ел Тиби, дм създаде публикация
2015
Симптоматика и протичане на някои възпалителни заболявания на мъжката полова система
Симптоматика и протичане на някои възпалителни заболявания на мъжката полова система

Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ" и Отделението по...