Опит

Работи
1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 19:00

Нечетни дни

00:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
д-р Здравка Карамфилова създаде статус
2016
НЗОК актуализира позитивния лекарствен списък
НЗОК актуализира позитивния лекарствен списък

Позитивният лекарствен списък, по който НЗОК реимбурсира медикаменти, ще бъде актуализиран през м...

НЗОК актуализира позитивния лекарс...