Опит

Работи
1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 19:00

Нечетни дни

00:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb