НЗОК актуализира позитивния лекарствен списък
НЗОК актуализира позитивния лекарствен списък

Позитивният лекарствен списък, по който НЗОК реимбурсира медикаменти, ще бъде актуализиран през м...

НЗОК актуализира позитивния лекарс...