За мен

Началник на отделение по Образна диагностика - МБАЛ " Дева Мария "

Завършил Висше мед. образование в МУ - Плевен през 1998

Придобита специалност Образна диагностика през 2005
Трудов стаж:
1998 -2000 МБАЛ Габрово
2000-2009 ДКЦ Габрово
2010 - 2011 MRI Paphos center ( Cyprus)

Придобита квалификация
- Ехография - Д-р Чакърски
- Ехо и мамогафия
- СТ и Магнитно-резонансна томография - Доц. З. Тончев ( Болница Лозенец)

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител