За мен

Началник Урологично отделение - МБАЛ „Дева Мария“

Завършил е магистърска степен по медицина в МА-София. Има придобита специалност по урология в МА-София.

Има правоспособност за ултразвуково изследване на урогинетален тракт, ендоскопски изследвания на отделителна система, трансуретрални операции на долния уринарен тракт. Притежава правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. Притежава сертификат за лазерно лечение на урологични заболявания, включително и сертификат за лазерна литотрипсия на камъни в уринарния тракт.

Един от първите въвел трансуретралната резекция на тумори на пик. мехур и хипертрофия на простатна жлеза 1981г. Д-р Калоянов е въвел за първи път в България лазерното лечение на някои урологични забоявания с ND-YAG лазер през 1984г.

Притежава богат опит като изследовател в клиничните проучвания в областта на урологията: 82-83 г. Трибестан; 94-95 г. Пермексон; 80 г. Ковалетин и др.

От 2012г. е Началник Урологично отделение в МБАЛ „Дева Мария“

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием