За мен

главна сестра в МБАЛ "Дева Мария "

Работила е като медицинска сестра в хирургия, неврохирургия, реанимация и спешен център, а от 2010г. ръководи средния медицински персонал в болница "Дева Мария".