За мен

Д-р Иванова е началник на клиничната лаборатория към МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по клинична лаборатория придобива през 1990 г. 

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" работи от 2012 г. Преди това е била завеждаща на клинична лаборатория към Общинската болница с ДКЦ в Стамболийски. Работила е в лаборатория "Писанец".

В продължение на 10 г. е била на работа в интернационална токсикологична лаборатория "Преклиникъл рисърч" в Монреал, Канада.

От 1987 г. до 2001 г. е главен асистент в клинична лаборатория към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. 

В лаборатория на МБАЛ "Св. Пантелеймон" се правят всички необходими изследвания, включително хормони и туморни маркери.