За мен

Член на Българско нефрологично дружество, Българска бъбречна асоциация, Европейска асоциация по диализа и трансплантация.

Завършва медицина през 2006 г. в Медицински Университет гр. Варна.
Придобива специалност по Вътрешни болести през 2005 г. и специалност по Нефрология през 2011 г.
В своето професионално развитие д-р Теодорова е работила като лекар - ординатор в Клиника по пулмология и Клиника по Пропедевтика на Вътрешните болести в УМБАЛ „ Св. Марина“- Варна. Понастоящем е асистент – нефролог в Клиника по Нефрология, остра и перитонеална диализа, дейност трансплантация в УМБАЛ „ Св. Марина“- Варна.
Интереси в областта на автоимунните заболявания, диагностика и лечение на гломерулонефрити, диабетна нефропатия, перитонеална диализа, бъбречна трансплантация. Д-р Теодорова е част от трансплантационния екип на Университетска болница „Св.Марина”, гр. Варна и се занимава пряко с подготовката, и следтрансплантационното наблюдение на болни с бъбречна трансплантация.
Член на Българско нефрологично дружество, Българска бъбречна асоциация, Европейска асоциация по диализа и трансплантация.

Автор и съавтор на множество научни статии публикувани в български и международни издания. Член на редакционния съвет на българо - германското списание „Варненски нефрологичен форум