За мен

 

Завършва медицина през 1996 г. в Медицински университет гр. Варна.

Придобива специалност по Вътрешни болести през 2005г., специалност по Нефрология през 2011г. и образователна и научна степен "Доктор по медицина" през 2017г.

 

В началото на своето професионално развитие д-р Теодорова е работила като лекар в областта на вътрешните болести и пулмологията. От 2004г. интересите й се фокусират в областта на нефрологията, особено в сферата на автоимунните заболявания, диагностика и лечение на гломерулонефрити, диабетна нефропатия, перитонеална диализа, бъбречна трансплантация.

 

Наред с това д-р Теодорова извършва диагностика, лечение и профилактика на всички видове бъбречни заболявания, както и често срещаните бъбречни увреждания при високо кръвно налягане, диабетно бъбречно заболяване, повишени мазнини в кръвта, анемия, подагра, белтъчна загуба с урината, костна болест, нарушения на обмяната и бъбречна недостатъчност.

 

Д-р Теодорова е била част от трансплантационния екип на Университетска болница „Св. Марина”, гр. Варна като се е занимавала пряко с подготовката, и следтрансплантационното наблюдение на болни с бъбречна трансплантация.

 

Член на Българско нефрологично дружество, Българска бъбречна асоциация, Европейска асоциация по диализа и трансплантация.

Автор и съавтор на множество научни статии публикувани в български и международни издания. Член на редакционния съвет на българо - германското списание „Варненски нефрологичен форум.

 

 

 

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3