За мен

Проф. д-р Константа Велинова Тимчева е родена в гр. София през 1951 г. Завършва медицина във Висшия Медицински Институт — София през 1975 г.

През 1978 г. заминава за Москва, където през следващите 3 години разработва докторската си дисертация, посветена на клоногенната способност на туморни клетки след въздействие с лъче- и химиотерапия.

В края на 1981 г. е назначена като н.с. ІІІ ст. в Националния Онкологичен Център — София, в Клиника по химиотерапия.

През 1987 г. след успешно положен изпит, придобива специалност „Вътрешни болести“, през 1994 — „Онкология“. През 2003 г. след изпит за специалност в чужбина има призната Европейска специалност „Медицинска онкология“, ресертифицирана през 2008 г.

През 1997 г. се хабилитира — Доцент по специалността „Онкология“.

През 2013 г. става Професор по специалността „Медицинска онкология“

През 1999 — 2010 г. след два успешно положени конкурса ръководи Клиниката по химиотерапия към СБАЛО.

От 2014 г. създава и ръководи Клиника по медицинска онкология в МБАЛ "Надежда" гр. София

В периода 1999 — 2008 г /два мандата/ е представител на България в European Society for Medical Oncology.

Членува в редица международни организации: European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) — член на Lung Cancer Group, Breast Cancer Research and Treatment (BCIRG), Balkan Union of Cancer (BUON), Bulgarian Oncology Association.

Член е на няколко Европейски борда, определящи тактиката за лечение на някои видове солидни злокачествени тумори.

Има участие в 4 монографии и над 50 научни публикации в онкологични списания.

От 15 години се занимава с преподавателска дейност в областта на онкологията — обучение на студенти по медицина, медицински сестри и лекари, специализиращи онкология.

От 2010 г. е Национален консултант по Медицинска Онкология.

Лекар на годината на България за 2010 г.

Носител е на специална награда на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Номинирана е за Човек на годината за 2010 и 2011 г.

Избрана в класацията „Най-добрите български лекари“

Председател на „Българската Асоциация по Mедицинска Oнкология“.

Опит

1000, София, България, жк Красна поляна, ул. Блага вест 3
Становище от БАМО относно проекта за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности
Становище от БАМО относно проекта за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности

Уважаеми госпожи и господа,На 29.10.2015 на сайта на МЗ се появи проект за Наредба за определяне ...

Публикации

Становище от БАМО относно проекта за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности
Становище от БАМО относно проекта за Наредба за опре...
Публикация

Дискусии

Новости и предизвикателства при използване на имунотерапия за лечение на солидни тумори
Новости и предизвикателства при използване на имунот...
дискусия