За мен

Проф. д-р Константа Велинова Тимчева е родена в гр. София през 1951 г. Завършва медицина във Висшия Медицински Институт — София през 1975 г.

През 1978 г. заминава за Москва, където през следващите 3 години разработва докторската си дисертация, посветена на клоногенната способност на туморни клетки след въздействие с лъче- и химиотерапия.

В края на 1981 г. е назначена като н.с. ІІІ ст. в Националния Онкологичен Център — София, в Клиника по химиотерапия.

През 1987 г. след успешно положен изпит, придобива специалност „Вътрешни болести“, през 1994 — „Онкология“. През 2003 г. след изпит за специалност в чужбина има призната Европейска специалност „Медицинска онкология“, ресертифицирана през 2008 г.

През 1997 г. се хабилитира — Доцент по специалността „Онкология“.

През 2013 г. става Професор по специалността „Медицинска онкология“

През 1999 — 2010 г. след два успешно положени конкурса ръководи Клиниката по химиотерапия към СБАЛО.

От 2014 г. създава и ръководи Клиника по медицинска онкология в МБАЛ "Надежда" гр. София

В периода 1999 — 2008 г /два мандата/ е представител на България в European Society for Medical Oncology.

Членува в редица международни организации: European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) — член на Lung Cancer Group, Breast Cancer Research and Treatment (BCIRG), Balkan Union of Cancer (BUON), Bulgarian Oncology Association.

Член е на няколко Европейски борда, определящи тактиката за лечение на някои видове солидни злокачествени тумори.

Има участие в 4 монографии и над 50 научни публикации в онкологични списания.

От 15 години се занимава с преподавателска дейност в областта на онкологията — обучение на студенти по медицина, медицински сестри и лекари, специализиращи онкология.

От 2010 г. е Национален консултант по Медицинска Онкология.

Лекар на годината на България за 2010 г.

Носител е на специална награда на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Номинирана е за Човек на годината за 2010 и 2011 г.

Избрана в класацията „Най-добрите български лекари“

Председател на „Българската Асоциация по Mедицинска Oнкология“.

Опит

1000, София, България, жк Красна поляна, ул. Блага вест 3

Образование

Медицинска онкология
Вътрешни болести

Специалности

Медицинска онкология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb