Последователи
д-р Даниела Калотова
д-р Даниела Калотова
Нервни болести / Неврология
CredoWeb
Д-р Десислава Джорова
Д-р Десислава Джорова
Медицинска онкология
д-р Емилия  Пантева
д-р Емилия Пантева
Акушерство и гинекология
Таня Маркова
Таня Маркова
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Татяна Бетова
д-р Татяна Бетова
Обща и клинична патология
д-р Ива  Гаврилова
проф. Радка Аргирова, дмн
Иванка Атанасова
д-р Спаска  Парушева
доц. Владимир Гончев, дм
маг.-фарм. Таня Колева
маг.-фарм. Таня Колева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика