За мен

Гастроентеролог в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ „Св. Марина”, МЦ Клиника Нова Главен асистент в Медицински университет, гр. Варна

Д-р Мирчев завършва висше образование през 2002 г. в Медицински университет, гр. Варна, а Специалност „Гастроентерология” придобива през 2014 година. Той е носител на научна степен „доктор”, защитавайки теза на тема „Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при коректален карцином”.

Д-р Мирчев има специализации в Амстердам, Холандия – Internationale Postgraduate Gastro – surgical School, в Лондон, Великобритания - Wolfson Unit for Endoscopy, St. Mark’s hospital, в Берн, Щвейцария – хепатология и чернодробна трансплантация – Inselspital, в Берлин, Германия – качество при ендоскопия – Колоректални полипи и колоректален карцином.
Д-р Мирчев има редица награди, като Traveller’s Grant, за абстракт и презентация на 15 – ят UEGW в Париж, Франция, Nationale School Award – връчена на UEGW 2011 г., в Стокхолм, Щвеция и др. Той е и носител на стипендия от ESGE, за ендоскопско обучение /Prof. H Neuhaus/ в Дюселдорф, Германия и на Научна стипендия на DAAD, Медицински университет, гр. Бон, Германия.
Д-р Мирчев има опит в клинични изпитвания – Фаза III за лечение на НСПВЦ – индуцирана гастропатия, IBD, хепатит С. Той взима участия и в редица конгреси: Хайлделберг, Германия /орг. oт UEGF/ - DKFZ на тема „Колоктарен карцином – от превенция до палиация”, Young Clinicians Program, Word Congress of Gastroenterology, ExCel 2009, Лондон, Великобритания и др.
Освен в КЛИНИКА НОВА, д-р Мирчев работи, като Гастроентеролог в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ „Св. Марина”, както и, като главен асистент в Медицински университет, гр. Варна.