За мен

Специалист по неврология

Завършва висше образование през 1984 г. в Медицински университет - Варна.

През 1988 г. защитава специалност по Нервни болести, след което започва работа в Неврологичното отделение на ОРКБ Варна, а по - късно се мести в неврологичната клиника на МБАЛ "Св. Марина".

С участието си от 1993 г. до 2011 г., в екипа на ОИЛНБ към ІІ Неврологична клиника на МБАЛ "Св. Марина", д-р Радушева придобива незаменим опит в диагностиката и лечението на спешни състояния в Неврологията. Има преминат курс за следдипломна квалификация по Клинична Електрофизиология към МА - София, от 2008 г. има призната правоспособност по клинична Електроцефалография, а от 2009 г. и по евокирани потенциали.

Професионалните интереси на д-р Радушева са ориентирани към диагностика и лечение на епилепсия. Тя е и член на Българското Дружество по Неврология.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
35952570670
Дни за консултация

Сряда

15:30 - 17:30

Петък

16:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител