За мен

Специалист по неврология

Завършва висше образование 1973 г., в Медицински Университет, гр. Варна. През 1974 г. печели конкурс за асистент в Катедра по Неврология към Висшият Медицински Институт, гр. Варна. Специалността си по Неврология защитава Януари 1981 г.

От 1982 г. до 1986 г. работи, като Невролог в гр. Себха, Либия. След завръщането си в България започва работа отново към ВМИ, гр. Варна, първоначално, като старши, а в последствие, като главен Асистент.
През 2000 г., д-р Ст. Тодоров е награден, от БЛС - гр. Варна, с грамота за Лекар - Невролог на годината.
От 1998 г., Д-р Тодоров специализира Ултразвукова, Доплерова сонография на мозъчната хемодинамика, за което притежава дипломи от Медицински Университет, гр. София и от МУ, гр. Варна, както и редица Удостоверения, за проведени курсове при професор П. Шатев, ръководител Катедра по нервни болести към Медицински Университет, гр. София.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
35952570670
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 12:00

Четвъртък

09:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител