Опит

Медицински представител
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Сертификати

ТЕСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА МП ОТ НАПРАВЛЕНИЕ "АНТИБИОТИЦИ"
2018-12-16
Обучителни материали за Медицинските представители от направление "Кардиология"
2019-02-07
Тест за Акушерство и Гинекология
2019-05-20
Тест за Урология и нефрология
2019-05-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb