Последователи
Д-р Ренай Хълми
Д-р Ренай Хълми
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Пенка Николова Симова
Д-р Пенка Николова Симова
Акушерство и гинекология
Д-р Нели Узунова
Д-р Нели Узунова
Акушерство и гинекология
д-р Елка Маринова Станчева
д-р Елка Маринова Станчева
Нервни болести / Неврология
д-р Иво Ватев
д-р Иво Ватев
Образна диагностика
д-р Никола  Борисов
д-р Никола Борисов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Сара Ал-Кади
д-р Сара Ал-Кади
Ендокринология и болести на обмяната