За мен

Д-р Светлана Ангелинова Петкова е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

Д-р Светлана Ангелинова Петкова е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

 Дипломира се като лекар през 1987 г.. През 1992 г. придобива специалност "Неврология", а пет години по-късно - през 1997 г. - и по обща медицина. Д-р Петкова проявява интерес към съдовите заболявания, ГЗДС-диагностика, иглотерапия и лазертерапия.

Опит

9000, Варна, България, ул. "Т. Димов" №28
Кабинет по неврология и обща медицина
Платен прием
Работи с осигурител