За мен

Д-р Живко Капитанов е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

Д-р Живко Капитанов е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

 Притежава специалности "Ревмокардиология" и "Вътрешни болести".