За мен

Д-р Живко Капитанов е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

Д-р Живко Капитанов е възпитаник на варненския Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов".

 Притежава специалности "Ревмокардиология" и "Вътрешни болести".

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 150
Консултации в областта на ревмокардиологията и вътрешни болести
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ревматология

Специалности

Ревматология
Вътрешни болести
Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb