За мен

Завършила МУ-Плевен

Специалист по обща медицина и вътрешни болести