За мен

Началник Клиника по неврология в УМБАЛ Александровска

Началник Клиника по неврология в УМБАЛ Александровска

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Началник Клиника по нервни болести
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Епилептология
Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb