Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Даскал Димо 22
Дни за консултация

Понеделник

16:00 - 19:00

Четвъртък

07:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология
Професионални болести

Специалности

Нервни болести / Неврология
Професионални болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb