За мен

Председател на РК на БАПЗГ гр. Плевен

Старша медицинска сестра на КДБ при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.

Специалности

Медицинска сестра
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb