За мен

Д-р Горчев е началник на отделението по образна диагностика в МБАЛ "СВ. Мина" в Пловдив.

Завършва медицинското си образование през 1985 г. в Медицински университет в Пловдив.

Има призната специалност по Рентгенология от 1992 г.

Работил е като участъков терапевт от 1986 г. до 1988 г. След това е терапевт в ЦСМП в Пловдив от 1988 г. до 1989 г. Бил е ординатор в отделение "Образна диагностика" на Районна болница- Първомай - от 1989 г. до 2003 г.

Началник на отделение "Образна диагностика" в МБАЛ "Св.Мина " в Пловдив е от  2003 г.

Член е на Българското Научно Дружество по Клинична Дензитометрия- от 2005 г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Иван Вазов 59
35932654869
Работи по трафик.
Платен прием
Работи с осигурител