За мен

Специалист по кожни и венерически болести

Д-р Неделчева придобива дипломата си за висше образование във Варненския Медицински Университет през 1968 г. Защитава специалност Кожни и Венерически болести през 1978 г. Специализира по направления алергология, микология, обща дерматология и др. Активно участва в конгреси и конференции по дерматология, и венерология. Има издадени собствени публикации засягащи раковите дерматологични проблеми.