За мен

специалност - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна