За мен

специалност - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Клинична Лаборатория" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител