За мен

специалност - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Клинична Лаборатория" в МУ - гр.София