За мен

специалност - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Клинична Лаборатория" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ул. Мария Луиза 27
Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb