За мен

Д-р Димитър Брънков е специалист по нервни болести в гр. Ямбол.

Д-р Димитър Брънков е специалист по нервни болести в гр. Ямбол.

Завършил е Медицинския университет в Пловдив през 1987 г. Има специалност "Неврология" и лицензи за ЕЕГ, ЕМГ, Доплер.

д-р Димитър Брънков създаде статус
2015
ТЕЛК в Пловдив спира работа на 5 д...
д-р Димитър Брънков създаде статус
2015
ТЕЛК в Пловдив спира работа на 5 д...