Опит

3320, Козлодуй, България, ул. Св. Св. Кирил и Методий 1
Старша мед. сестра ОАИЛ
Работи с осигурител