За мен

Старша медицинска сестра в Клиника по неврология на УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен

Старша медицинска сестра в Клиника по неврология на УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен