За мен

Висше образование – магистър – медицина, Образователно-научна степен “доктор” с дисертация на тема “Антифосфолипиден синдром и остър миокарден инфаркт”, по научната специалност имунология (01.06.23), (2006)

 • Специалност по Вътрешни болести (2007)
 • Специалност по Алергология (2011)

Заемани длъжности:

 • Лекар-алерголог към Отделение по Алергология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен (2003)
 • Старши асистент по Алергология към МУ-Плевен (2008)
 • Главен асистент по Алергология към сектор „Клинична имунология и алергология” на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” (2010)

Основни научни направления:

 • Атопична бронхиална астма;
 • Функционални методики за изследване на дишането;
 • Остра и хронична уртикария, ангиоедем;
 • Възпаление, липидна пероксидация и антиоксидантна защитна система при белодробни заболявания, протичащи с оксидативен стрес в т.ч. астма.
 • Влияние на различни класове антиоксиданти върху основни звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове при заболявания/медикаменти, провокиращи оксидативен стрес, в т.ч астма;
 • Влияние на различни класове антиоксиданти върху маркери за възпаление и липидна пероксидация в белите дробове при заболявания/медикаменти, провокиращи възпалeние и повишена липидна пероксидация в т. ч. астма;

Членство в научни и обществени организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Алергология

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886801
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител