За мен

Основател на Институт по Когнитивно-Афективни Невронауки (I CAN), Водещ AMORERA тренинг за личен и професионален успех. Интереси в областта на превенцията и личностно развитие. Автор на редица публикации в български и международни списания.

Подробна информация е представена в автобиографията и на сайта eva.amorera.bg

2015
:)
2015
:)
2015
2015
2015