За мен

Висше образование – магистър, медицина, ВМИ – Плевен (1975 - 1981), Специалност по „Физиология на животните и човека”, 1989, „Доктор” по НС „Физиология на животните и човека”

Академични позиции 

 • Асистент в Катедрата по Физиология, ВМИ – Плевен (1985 – 1990)
 • Старши асистент в Катедрата по Физиология, ВМИ – Плевен (1990 – 1999)
 • Главен асистент в Катедрата по Физиология, ВМИ – Плевен (1999 – м. 01. 2013)
 • Доцент от 29.01.2013г.

Специализации

 • Индивидуален курс за усвояване на авангардни методики по физиология МА, София, 1990
 • Компютърни методи за изследване на сърдечно-съдовата система, МУ-София, 1997
 • Работни срещи за ПБО по медицина, МУ – Плевен, съвместно с Университета на Ню Мексико, САЩ, 2000 и 2001г.
 • Есенциалните микроелементи в човешкото здраве и болест, МУ –Плевен, 2006г.
 • Course in Metabolic Syndrome, Classical and New Risk factors for CV Diseases, Intravenous Metabolism of Lipid Emulsions, UL – Brussels & MU – Pleven, 2008
 • Specialist Certification of Obesity Professional Education accredited course of the International Association for the Study of Obesity, 2009
 • Антиоксиданти – превенция и здравословно стареене, ФОЗ, МУ-София, 2009
 • Хранене и хронични заболявания, БДХД и НЦООЗ - София, 2010
 • Хранителни добавки – полза и риск, Балкански медицински дни, Варна, 2011

Преподавателска дейност

 • Учебно-практически занятия по Физиология със студенти по медицина – БЕО от 1985 г.
 • Учебно-практически занятия по Физиология със студенти по медицина –АЕО от 1998 г.
 • Участие в ПБО на студенти по медицина от 2001 г.
 • Участие в лекционния курс по физиология за студенти „медицина” – БЕО и АЕО и другите медицински специалности в МУ-Плевен
 • Участие в лекционния курс на ФК „Физиология на физическата работа и оценка функционалните възможности на човешкия организъм” за студенти „ медицина” – БЕО
 • Учебно-практически занятия във Факултативен курс по спортна медицина за студенти „ медицина” – АЕО
 • Пълен лекционен курс по физиология за студенти „медицина” – БЕО и АЕО от 2013г.

Научни интереси

 • Регулация на артериалното налягане
 • Артериалната хипертония /АХ/ в детска възраст
 • Ролята на някои микроелементи (селен и цинк) за функционалното състояние на сърдечно-съдовата система в здраве и болест
 • Иновации в медицинското образование

Членство в научни и обществени организации

 • L’union Médicale Balkanique
 • Съюз на учените в България
 • Българско дружество по физиологични науки - България
 • Българско дружество по хранене и диететика - България
 • Български лекарски съюз
 • Демократичен медицински синдикат - България

Специалности

Физиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb