За мен

От 2012 г. - специализант "пневмология и фтизиатрия" 2015 г. - ОНС "Доктор" по белодробни болести