За мен

От 2012 г. - специализант "пневмология и фтизиатрия" 2015 г. - ОНС "Доктор" по белодробни болести

Опит

Лекар ординатор
1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
Платен прием